Team Lund 2023

STORT TACK TILL ALLA VÅRA SPONSORER!

Alla lokala Walk4Life Team har egna Teamtröjor och på dessa exponeras Sponsorer och Partners.
Nedanstående företag har valt att stödja Team Lunds insamling och vi är väldigt tacksamma att företagen valt att hjälpa Teamet att nå insamlingsmålet för 2023.
Vill ditt företag vara med och göra skillnad tillsammans med Walk4Life? Hör av dig till billy.ydefjall@hjartebarnsfonden.se

Ett stort tack till alla våra företagsvänner som på olika sätt deltar i vår viktiga insamling under, utan er hade det inte varit möjligt.
Stort TACK för er medverkan!

GULDSPONSORER PÅ TEAMTRÖJORNA 2023

SILVERSPONSORER 2023

BRONSSPONSORER 2023